Spilopperne

Se Spiloppernes kalender for denne måned nederst

Hver måned laver vi en månedsplan, med plads til ændringer og spontane indfald, så hold øje med tavlen ved døren ind til stuen. Se denne måneds plan for spilopperne herunder.

Bliv ven med Holsted børnehave på Facebook. Vi lægger løbende billeder på Facebook fra aktuelle aktiviteter og begivenheder.

Spilopperne har været på tur. Her besøger vi Esbjerg Fiskerimuseum.

Vi tror på, at faste rutiner, gentagelser og forudsigelighed er med til at skabe ro for børnene. Ro til at koncentrere sig om at være barn, at lege, at lære og gro. Derfor holder vi bl.a daglige samlinger, med kendt indhold, men også lidt nyt. Vi har faste pladser når vi spiser.

Børnehavens overordnede tema er Fællesskab, venskab og selv-skabelse. Vi er opmærksomme på at børnene trives, har gode kammerater og også ved hvordan de selv bliver en god kammerat.

Vi er en grøn spire børnehave, så vi inddrager naturen i det daglige. Vi sår blomster og andre frø, vi følger naturens gang og taler om og undersøger de fire elementer jord, vand, ild og vind. Vi bruger også vores kroppe aktivt. vi hopper, graver, løber og bruger nærområdet til fysiske aktiviteter.