Madordning

Holsted børnehave har ingen madordning. Hvert andet år bliver forældre bedt om at til- eller fravælge en madordning. Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

Stuerne har månedlige maddage, hvor der med børnenes hjælp tilberedes og serveres et koldt eller varmt måltid. Indimellem laver vi også mad på vores bålsted.

Vi har i samarbejde med Medius lavet aftale om at forældre til børn i børnehaven kan bestille mad via internettet hos Cafe Medius i lighed med skolebestillinger. Gå ind på www.mediusholsted.dk og følg vejledningen  i oprettelse af madkonto.