Bestyrelse

Anne Lønne Ventzel
Formand

Mor til Marie og Sofie som er Troldunger

Tine Villadsen Grosen
Næstformand

Mor til Vita som er Solstråle

Lasse Cassøe
Bestyrelsesmedlem

Far til Asger, som er Troldunge

Sabine Rask Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Mor til Mynte, som er Solstråle og Mille der er Spilop

Line Kjær Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Mor til Asmus, som er Spilop

Lars Bruun
Suppleant

Far til Noah, som er Solstråle

Bjarke Viuf
Suppleant

Far til Mikkel som er Spilop